Rund um die Uhr-Hotline:
01 / 512 96 31 250

Impresum

pro:woman Ambulatorium
Sexualmedizin und Schwangerenhilfe
Zentrum für Vasektomie
Ambulatorium am Fleischmarkt BetriebsgmbH.
A-1010 Wien, Fleischmarkt 26

Telefon: 01 / 512 96 31-250
Telefax: 01 / 512 96 31-210
E-Mail: info@prowoman.at

Firmenbuchnummer: 178377w
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
UID-Nummer: ATU 46414401
Behörde gem. ECG (E-Commerce Gesetz): MA 15 (Wksk.: 19.3.1999)
Magistratisches Bezirksamt des I. Bezirkes
Mitglied der Wirtschaftskammer Österreich
Fachgruppe Wien der privaten Krankenanstalten und Kurbetriebe
anwendbare Vorschrift: Wiener Krankenanstaltengesetz
behördliche Aufsicht: Amt der Wiener Landesregierung MA 15 Gesundheit und Soziales

Gestaltung und Umsetzung der Website:
SMC Social Media Communications GmbH

Pravila zaštite osobnih podataka

  1. Sadržaj web-stranica: Autor ne preuzima odgovornost za ažurnost, točnost, potpunost ili kvalitetu pruženih informacija. Potpuno su isključeni su zahtjevi za odštetom protiv Autora, bilo da je šteta materijalna ili nematerijalna, a koja je nastala uporabom ili neuporabom pruženih informacija ili koja bi nastala uporabom netočnih ili nepotpunih informacija, osim u slučaju autorove namjere nanošenja štete ili grube nepažnje. Sve ponude su podložne izmjenama i neobvezujuće. Autor izričito pridržava pravo izmjene, dopune ili brisanja dijelova stranica ili cjelokupnih web-stranica bez prethodne najave, kao i pravo privremenog ili trajnog prestanka objavljivanja.
  2. Upućivanja i poveznice: Za izravna ili neizravna upućivanja na druge internetske stranice ( poveznice) za koje autor nije odgovoran, autor će biti odgovoran samo ako su mu takvi sadržaji bili poznati i bio je u tehničkoj mogućnosti te je bilo razumno očekivati da će spriječiti uporabu u slučaju protupravnog sadržaja. Autor izričito izjavljuje da u vrijeme postavljanja poveznica na povezanim stranicama nije bilo nikakvog protuzakonitog sadržaja. Autor trenutno nema, niti će u budućnosti imati, utjecaj na izgled i sadržaj web-stranica na koje poveznice upućuju. Stoga se izričito ograđuje od svih sadržaja svih web-stranica na koje je uputio, odnosno postavio poveznice k njima, i koje su promijenjene nakon postavljanja poveznica. Ova izjava se odnosi na sve poveznice na tuđe web-stranice koje su u sastavu autorovog sadržaja, kao i na doprinose gostujućih korisnika, sadržaje na forumima za rasprave i popise primatelja e-pošte. Za protuzakonite, netočne ili nepotpune sadržaje i posebice za štete nastale iz uporabe ili neuporabe takvih informacija, odgovoran je isključivo izdavač stranice na koju je poveznica upućivala, a ni u kojem slučaju nije odgovorna ona strana koja je takvo povezivanje unijela.
  3. Zaštita autorskih prava i zaštita oznaka: Autor u svim objavama nastoji poštovati autorska prava na upotrijebljene grafičke prikaze, audiozapise, videozapise i tekstove, upotrebljavati grafičke prikaze, audiozapise, videozapise i tekstove koje je izradio sam ili upotrebljavati grafičke prikaze, audiozapise, videozapise i tekstove za koje nije potrebna dozvola. Sve marke i zaštićeni znakovi koji se nalaze u u sastavu pruženog sadržaja i moguće su zaštićeni autorskim pravima trećih osoba bez ograničenja podliježu odredbama važećih zakona o označavanju i pravima vlasništva registriranih vlasnika. Ako je neki naziv tek spomenut, ne treba izvlačiti zaključak da ne postoje prava trećih koja kojima je oznaka marke zaštićena. Autor stranice zadržava autorska prava na sve objavljene dijelove koje je sam izradio ili postavio. Bez izričite dozvole Autora nije dopušteno umnožavanje ili uporaba tih grafičkih prikaza, slika, videozapisa, tonskih zapisa i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama.
  4. Zaštita podataka: Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je važna. Zbog toga vaše podatke obrađujemo isključivo na temelju zakonskih propisa (OUZP EU, Zakon o telekomunikacijama (TKG 2003)). U ovim pravilima o zaštiti podataka obavještavamo vas o najvažnijim vidovima obrade podataka unutar naše web-stranice. Ako nam se javite putem obrasca na web-stranici ili e-poštom, vaši će podaci biti pohranjeni šest mjeseci u svrhu obrade zahtjeva i za slučaj dodatnih pitanja. Te podatke nećemo proslijeđivati bez vašeg pristanka. Za potrebe analize mrežnog prometa, naša web-stranica se koristi funkcijama servisa Google Analytics. U tu svrhu upotrebljavaju se kolačići koji omogućuju analizu načina na koji korisnici upotrebljavaju web-stranice. Tako generirane informacije prenose na poslužitelj pružatelja usluga i tamo pohranjuju. To možete onemogućiti podešavanjem preglednika da ne pohranjuje kolačiće. Pružatelj usluga naglašava da internetski prijenos podataka (npr. prijenos e-pošte) ima sigurnosne propuste i da se ne može zajamčiti potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana. Pružatelj usluga ne preuzima nikakvu odgovornost za štete uzrokovane takvim sigurnosnim propustima. Trećim osobama izričito zabranjujemo uporabu kontaktnih podataka za potrebe marketinga, osim u slučaju da je davatelj tih podataka dao svoj prethodni pisani pristanak. Davatelj podataka zadržava pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja podataka o oglašavanju, npr. uporabom SpamMails.
  5. Pravna valjanost ovog ograničenja odgovornosti: Ovo ograničenje odgovornosti je dio internetskog sadržaja u kojem se nalazilo upućivanje na ovu stranicu. Ako određeni dio teksta ove izjave nije u skladu s mjerodavnim pravom, kao i u slučaju da prestane biti ili bude djelomice suprotan mjerodavnim propisima, ostali dijelovi izjave ostaju na snazi u cjelosti.

Općenito, imate pravo na pristup, ispravke, brisanje, ograničavanje, prenosivost podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da obrada vaših podataka krši propise o zaštiti podataka ili da su vaša prava na zaštitu podataka povrijeđena ili je povreda već bila počinjena na neki drugi način, imate pravo uputiti prigovor javnom tijelu za nadzor. U Austriji, to je Datenschutzbehörde (tijelo za zaštitu podataka).

Možete nam se javiti koristeći se slijedećim podacima:
Ambulatorium am Fleischmarkt BetriebsgmbH., 1010 Wien, Fleischmarkt 26, T +43 1 512 96 31
Kontakt: Elke Graf, elke.graf@prowoman.at