Rund um die Uhr-Hotline:
01 / 512 96 31 250

Slide Abtreibung

Bizde emin ellerdesiniz!

Çocuk doğurma veya doğurmama ya da gebeliğe son verme / kürtaj kararı, pek çok kadın için zor bir karar olmaktadır. 30 yılı aşkın bir süredir bu konularla uğraşmaktayız, çünkü şunu bilmekteyiz: Aile planlaması, gebelik ve çocuk konuları, pek çok insan açısından hayatlarının en önemli konularıdır.

Modern tıp günümüzde gebelik açısından en ideal zamanı tâyin etmek ve gebeliğe son verilmesini / kürtajı önlemek için sayısız imkânlar sunuyor olsa da, hayatta her şeyin plan dâhilinde yürümediğini ve beklenmedik durumların ortaya çıkabildiğini bilmekteyiz. Yıllardan bu yana aile planlaması, korunma ve gebeliğe son verme / kürtaj konularıyla uğraşan bir kurum olarak son derece bilincinde olduğumuz büyük bir sorumluluk taşımaktayız.

pro:woman Polikliniği’nin/Vasektomi Merkezi’nin saygın hekim kadrosu ve tecrübeli danışmanları, uzun yıllardan bu yana aile planlaması, gebelik, gebeliğe son verme / kürtaj ve korunma konularında kadın ve erkeklere bilgi vermektedir. Karar serbestîsi fırsatından yararlanın ve tüm bu konulara yönelik olarak bizden bilgi alın.

rect_pink_3

Temel bilgiler

Menstural siklustan (âdet döngüsünden) anlaşılan, âdetin 1. gününden bir sonraki âdetin 1. gününe kadar olan aradaki süredir. Bu siklus, hormonlar tarafından yönetilir.

Temel bilgiler

Her kadın, her iki yumurtalığında, ortasında olgunlaşmamış yumurta hücresi olan küçük hücre kümeleri şeklindeki 300.000 - 400.000 arasında ovaryen foliküle sahiptir. Yaklaşık olarak sadece 300 - 400 yumurta kadınlık hormonlarının etkisiyle olgunlaşır. Normalde bu, siklus başına bir yumurta şeklindedir.

Temel bilgiler

Adetten 14 gün önce olgunlaşmış yumurta, folikülden çıkar. Buna ovülasyon (yumurta atılması) denir. Ovülasyondan sonra olgunlaşmış yumurta fallop tüplerinden (uterus tüplerinden) birine gider ve orada 6 - 24 saat döllenmeye hazır bekler.

Temel bilgiler

Erkeğin boşalması esnasında 300 - 500 milyon sperma hücresi (sperm) kadının vajinasına girer, serviksten rahime ve oradan da fallop tüpüne ulaşır. Fallop tüpünde „bekleyen“ olgunlaşmış yumurtaya ulaşan ilk sperm bunun içine girer ve döller. Servikse bir kez ulaşan spermler, olgunlaşmış yumurtayı 5 gün sonrasına kadar da dölleyebilirler.

Temel bilgiler

Döllenen yumurta 4 - 5 gün içerisinde rahime girer ve burada rahim mukozasına yuva yapar. Döllenen yumurta, ayrışmaya, çoğalmaya ve gelişmeye başlar. Yumurta döllenmemişse dağılır; oluşan rahim mukozası dökülür. Kadın, âdet görür.

prowoman_1
rect_pink_2
square_pink

Ücretsiz gebelik testi

Gebe olabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Prezervatif yırtıldı ve herhangi bir şey olup olmadığından emin değil misiniz? Âdet görmediniz mi? Kendinizi gebe mi hissediyorsunuz? Öncelikle duruma açıklık getirmek önemlidir. Bunun için en iyisi önce bir gebelik testi yapın.

Dikkat: Gebelik testleri ancak korunmasız cinsel ilişkiden yaklaşık 10 gün sonra gebe olup olmadığınızı gösterirler. Ama eczanelerden alınacak (idrar) testleriyle bunu son derece güvenilir biçimde saptayabilirsiniz.

Ama âdet kanamasının gecikmesinin daha başka pek çok nedeni de olabilir, örn. stres, hastalık ama aynı zamanda da belirli ilaçların alınması gibi. Test negatif ise (yani gebelik görünmüyorsa) ama âdet kanaması yine de olmuyorsa, bir kaç gün sonra yeniden gebelik testi yapmanızı tavsiye ederiz. pro:woman’da her zaman randevusuz, ücretsiz ve anonim olarak gebelik testi yaptırabilirsiniz. Neticeyi ise bir kaç dakika sonra alırsınız.

Gebelik haftanızı hesap edin

Son âdetin ilk günü:

Lütfen bunun sadece matematiksel bir hesaplama olduğunu ve kesin gebelik süresinin ancak ultrason muayenesinden sonra belirleneceğini göz önüne alınız

Pensive woman in bed
rect_pink_2
square_pink
prowoman_2
rect_pink_2
square_pink

Gebeliğin sona erdirilmesi (Kürtaj)

Âdet görmediniz. “Aman ne olur olmasın!”, “Şimdi çocuğun sırası değil!” veya “Başka çocuk istemiyorum!” türünden düşünceler hiç de nadir değildir. Öncelikle geçerli olan, duruma açıklık ve belirginlik kazandırmaktır. Gebelik testi veya ultrason muayenesi ile gebe olup olmadığınız çok önceden saptanabilir. Ne kadar erken olursa o kadar iyidir! Ayrıca gebeliğin kaçıncı haftasında olunduğu da bu sayede öğrenilir. Gebeliği isteyip istemediğine kimi kadınlar çok çabuk karar verirken, kimileri ise bunun için daha fazla zamana ihtiyaç duyar.

Gebeliğe son vermeyi (kürtajı) düşünüyorsanız, olanaklarınız hakkında kapsamlı bilgi almak size çok yardımcı olacaktır. Gebeliğe son vermeye / kürtaja karşı veya bundan yana alacağınız bir kararda, güvendiğiniz kişiler, danışma merkezleri veya hekimler size yardımcı olabilirler. pro:woman Polikliniği’nin saygın hekim kadrosu ve tecrübeli danışmanları, 30 yılı aşkın bir süredir kadınlara bu zor durumlarında bilgi vermektedir. Yanınızdayız ve sizi yarı yolda bırakmayız! Lütfen gebeliğe son verme (kürtaj) hakkında tüm önemli ayrıntılı bilgileri yukarıdaki menülerden edinin.

Gebeliğin sona erdirilmesi (Kürtaj)

Gebeliğin sona erdirilmesi hakkında genel bilgiler

Gebeliğin sona erdirilmesi hakkında (kürtaj) genel bilgiler: Gebeliğe son vermekten (kürtajdan) yana karar verildiğinde, pro:woman’da bunu gerçekleştirmenin 4 yöntemi vardır: 3 narkoz çeşidiyle cerrahi vakum yöntemi veya Mifegyne® (halk arasında kürtaj hapı diye de bilinir) ile ilaçlı yöntem. Gebeliğe son vermek / kürtaj için hangi yöntemi seçeceğiniz sadece sizin kararınızdır. Genelde gebeliğe son verilirken / kürtajda veya bundan sonra bedensel veya psikolojik etkiler açısından çeşitli seçenekler arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır.

 

pro:woman’da 30 yılı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle ve birinci sınıf tıbbi hizmet kalitesiyle yanınızdayız. Bu çok özel tecrübe, güvenilirliğin garantisidir. Bu yöntemlerin hepsinde de komplikasyon riski çok düşüktür. Gebeliğe son verdikten / kürtajdan sonra normalde kısa bir dinlenme süresi yeterli olmaktadır. Genelde hemen ertesi gün çalışmaya başlanabilmektedir.

 

Gebeliğe son verilmesinin yeni – ve tabii ki ileride arzu edilebilecek – gebeliklere normalde bir etkisi olmaz. Gebeliğe son verilmesi / kürtaj masrafları, seçilen yönteme bağlıdır (bkz. yukarıdaki menüler). Lütfen gençler için özel kondisyonlarımız hakkında da bilgi alın.

Gebeliğin sona erdirilmesine ilişkin hukuki durum

Gebeliğin sona erdirilmesine / kürtaja ilişkin hukuki durum:
Avusturya yasalarına göre genel olarak her kadın, gebeliğin 3. ayı sonuna kadar gebeliği sona erdirme (kürtaj) hakkına sahiptir. Buna kadın kendisi karar verir. Başkalarının bunu belirleme hakkı yoktur. Bekleme süresinin öngörülmesi, belirli merkezlerde zorunlu danışmanlık görüşmesi yapılması veya gebeliği sona erdirme nedeninin belirtilmesi gibi daha başka uygulamalar Avusturya’da söz konusu değildir. Gebeliği sona erdirme (kürtaj) tamamen anonim olarak yapılabilir, bundan kimsenin haberinin olması gerekmez.

 

Kimi zaman istemeden gebe kalan çok genç kadınlara da rastlanmaktadır. “İdrak ve karar ehli” (yasal ifadesi bu şekilde) genç bir kadın, 14 yaşını doldurduktan sonra gebeliği sona erdirme (kürtaj) kararını kendi başına verme hakkına sahiptir. Avusturya’da ilk 3 aydan sonra gebeliğin sona erdirilmesine ancak çok özel tıbbi nedenlerin söz konusu olması durumunda izin verilir. Hollanda ve İngiltere’de gebeliğin 3. ayından sonra da hiç bir gerekçe göstermeksizin gebeliği sona erdirmek (gecikmeli kürtaj) mümkündür.

Danışmanlık

Gebeliğe son verme / Kürtaj – Daha ilk andan itibaren kadınlardan kadınlara danışmanlık

Gebeliğin sona erdirilmesinden önce danışmanlık:
Gebeliğe son verme / Kürtaj kararı, kadınların çoğu için hiç de kolay olmayan bir karardır. Kimi kadınlar çabuk karar verirken, kimileri ise bunun için daha fazla zamana ihtiyaç duyar. Partner ile ilişkinin durumu, maddi ve mesleki durum ama aynı zamanda da çocuk için doğru zamanlama, bu dönemde üzerinde sıkça kafa yorulan konulardır.

pro:woman Polikliniği, daha ilk andan itibaren size eşlik eder ve danışmanlık yapar. Gebelikten yana veya buna karşı karar alacak olmanızdan bağımsız olarak, ücretsiz danışmanlık hizmetimizden her zaman yararlanabilirsiniz. Tüm pro:woman danışmanları, önemli kararlarda psikolojik yardım konusunda ve gebeliğe son verme (kürtaj) ile ilgili tüm tıbbi sorulara yönelik olarak özel eğitim almışlardır.

Sizinle sosyal ve maddi konularda da konuşmaktayız, çünkü, planlanmamış bir gebeliğin sıkça çeşitli sorunlara yol açabileceğini bilmekteyiz. Biz, 30 yılı aşkın bir süredir kadınlara son derece zor bir durum olan gebeliğe son verme /kürtaj konusunda eşlik etmekte ve destek olmaktayız. Her tür iletişim ve danışmanlık hizmetinde mutlak anonimite ilkesi esastır.

Gebeliğin sona erdirilmesine (kürtaja) hazırlık:
Âdet kanamasının gecikmesinin pek çok nedeni olabilir, örn. stres, hastalık ama aynı zamanda da belirli ilaçların alınması gibi. Hiç âdet görülmezse, bu genelde gebeliğe işaret eder. Gerçekten gebe olunup olunmadığından emin olunmasının 2 yolu vardır: Bunlardan birincisi, korunmasız cinsel ilişkiden yaklaşık 10 gün sonra gebe olup olmadığınızı gösteren gebelik testleridir. Eczanelerden alınacak (idrar) testleriyle son derece güvenilir biçimde ßhCG gebelik hormonunun dolayısıyla gebeliğin oluşup oluşmadığı saptanabilir. Hatta bazı testlerle gebeliğin yaklaşık kaçıncı haftada olduğu da saptanabilir.

Test negatif ise (yani gebelik görünmüyorsa) ama âdet kanaması yine de olmuyorsa, bir kaç gün sonra yeniden gebelik testi yapmanız tavsiye edilir.

Ücretsiz gebelik testi: pro:woman’da her zaman ücretsiz ve anonim olarak gebelik testi yaptırabilirsiniz. Neticeyi ise bir kaç dakika sonra alırsınız.

Ayrıca gebeliğin 5. haftasından itibaren bir ultrason muayenesiyle rahimde gebelik oluşup oluşmadığı tespit edilebilir. Ama gebeliğe son vermekten (kürtajdan) yana karar vermiş iseniz, jinekolojik ön muayeneye veya ultrason muayenesine gerek yoktur. pro:woman’da bu tedavi çerçevesinde öngörülmektedir. Önemli olan test veya ultrason muayenesi yoluyla gebe olduğunuzdan emin olmanızdır.

Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra:
Bu yöntemlerin hepsinde de komplikasyon riski çok düşüktür. Gebeliğin sona erdirilmesinin (kürtajın) doğurganlığa veya yeni – ve tabii ki ileride arzu edilebilecek – gebeliklere normalde bir etkisi olmaz. Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra kanama ve muhtemel kramplar, genelde normal bir âdet kanamasında görülenden daha şiddetli değildir. Bunlar, tedaviden hemen sonra olabileceği gibi bir kaç gün sonra da ortaya çıkabilir. Kanamaların süresi de farklılık gösterebilir (1 – 2 günden 2 – 3 hafta sürebilecek leke tarzında kanamalara kadar).

Muhtemel bir enfeksiyondan korunmak üzere, gebeliğin sona erdirilmesinden sonra normal bir âdet kanamasındaki gibi davranmanız gereklidir. Kürtajdan sonra bir sonraki normal âdet kanamasının olması 4 – 6 hafta sürebilir. Daha bu süreden önce de yeniden gebe kalma ihtimâli vardır. O nedenle, gebeliğin sona erdirilmesinden hemen sonra korunma önlemlerine başlanmalıdır! Daha sonra yapılacak jinekolojik muayenelerde veya tedavilerde gebeliğin sona erdirildiği / kürtaj artık saptanamaz, bir hekim tarafından bile.

Gebeliğin sona erdirilmesinden (kürtajdan) sonra korunma:
Gebeliğin sona erdirilmesi, hormon oranına yeni siklus başlangıcındaki gibi etki yapar, o nedenle kürtajdan hemen sonra yeniden gebe kalma ihtimâli vardır. O nedenle uygun bir korunma yöntemine başlanması tavsiye edilir.

Hekimlerimiz ve danışmanlarımız, ama aynı zamanda da jinekoloğunuz tüm olanaklar hakkında size memnuniyetle bilgi vereceklerdir. Hormonel yöntemde karar kılmanız halinde, jinekoloğunuzun da görüşünü alarak, tedaviden hemen sonra veya bir sonraki âdet kanamasında bunu uygulamaya başlayabilirsiniz.

Gebeliğin sona erdirilmesinden / kürtajdan sonra bakım:
Birinci sınıf bir tıbbi bakım ama aynı zamanda da psikolojik bakım almanız bizim için çok önemlidir. pro:woman’da sizi gebeliğin sona erdirilmesi / kürtaj konusunda en iyi şekilde eğitim görmüş, Avusturya’nın en deneyimli hekimleri beklemektedir. Sürekli görev başında olan, çok çeşitli ek eğitim almış psikologlardan, yaşam, sosyal ve aile danışmanlarından ve de pedagoglardan oluşan bir bakım ekibi, gebeliğin sona erdirilmesinden / kürtajdan önce, bu esnada ve sonra size en iyi bakımı sağlamak üzere hizmetinizdedir.

Gebeliğin sona erdirilmesinde dört farklı yöntem

Gebeliğe son vermekten (kürtajdan) yana karar verildiğinde, pro:woman’da bunu gerçekleştirmenin 4 yöntemi vardır: 3 narkoz çeşidiyle cerrahi vakum yöntemi veya Mifegyne® (sıkça kürtaj hapı diye de bilinir) ile ilaçlı yöntem.

 

Size bu her 4 yöntemi sunabilmek bizim açımızdan önemli, çünkü, bu sayede hiç bir yönteme mecbur tutulmazsınız ve SİZİN için en iyi yolu seçme olanağına sahip olursunuz. Seçtiğiniz yöntemden dolayı kendinizi ne kadar rahat hissederseniz, vücudunuz da tedaviye o derece kendini hazırlayacaktır.
Bu yöntemlerin hepsinde de komplikasyon riski çok düşüktür. Gebeliğe son verdikten sonra normalde kısa bir dinlenme süresi yeterli olmaktadır. Genelde hemen ertesi gün çalışmaya başlanabilmektedir.

 

Gebeliğe son verilmesinin yeni – ve tabii ki ileride arzu edilebilecek – gebeliklere normalde bir etkisi olmaz.

Gebeliğin cerrahi yoldan sona erdirilmesi:
Bu gebeliğin sona erdirilmesi / kürtaj yöntemi (abrupsiyo veya vakum kürtaj da denir) gebeliğin yaklaşık 5. haftasından 3. ayın sonuna kadar yapılabilir. Müdahale, ultrason muayenesinden sonra ya lokal uyuşturma (lokal anestezi), sedasyon ya da genel anestezi altında yapılır. Bu narkoz çeşitlerinden hangisinin size en uygun olduğuna kendiniz karar verebilirsiniz. Size memnuniyetle bilgi veririz!

Ardından serviks hafif açılır ve rahimden vakumlama yoluyla gebeliğe son verilir. Bunun ardından doku kalmadığından emin olmak üzere ultrason muayenesi yapılır. Bu müdahale acı vermez ve sadece 3 – 4 dakika sürer. Poliklinikte toplam kalış süresi 2 saatten fazla sürmez.

Mifegyne® ile ilaç yoluyla gebeliğe son verilebilir (kürtaj). Bu, gebeliğin tespit edilmesinden, yani gebelik testinin pozitif çıkmasından sonra mümkün olduğundan, bu yönteme “gebeliğe erken son verme / erken kürtaj” da denir. Mifegyne® gebeliğin 9. haftasının sonuna kadar kullanılabilir. Mifegyne anti-hormonel etki yapar ve bu yolla gebeliği devam ettiren hormon unsurlarının ortadan kalkmasını sağlar. Gebelik – kendiliğinden düşüğe benzer biçimde – sona erer.

Mifegyne alınmasından 24-48 saat sonra prostaglandin etken maddesi içeren bir diğer ilaç verilir. Bu madde rahim kaslarının kontraksiyonunu (kasılmasını) teşvik ederek, kanama yapar ve gebelik dokusunun dışarı atılmasını sağlar. Mifegyne sadece hastanelerde / polikliniklerde (örn. pro:woman gibi) verilebilir, hekim muayenehânelerinde verilemez. Mifegyne uygulamasının etki oranı yüzde 98 civarındadır.

Çok nâdir olarak düşük tam anlamıyla gerçekleşmez veya gebelik devam eder. Bu durumda bilâhare kürtaj yapılır. Böbreküstü bezlerinin kronik fonksiyon bozukluğunda, prostaglandine karşı hassasiyette, tedavi edilmemiş ağır derecedeki astımda veya porfiriada (metabolizma bozukluğu) Mifegyne ancak bir jinekoloğun görüşü alındıktan sonra kullanılmalıdır.

Mifegyne (Mifepristone (RU486) düşük hapı) tedavisinin işleyişi

Mifegyne® tedavisi 2 aşamada gerçekleşir:
1. aşama
Ultrason muayenesi
Kapsamlı danışmanlık ve bilgilendirme
Gebeliğe son vermek amacıyla Mifegyne® alınması (hap şeklinde ilaç)
Poliklinikte yaklaşık 1 saat kalış

2. aşama
Bundan 24 – 48 saat sonra
Gebeliğe son verecek olan kanamanın başlatılması amacıyla prostaglandin alınması – ya poliklinikte (burada 4 saat kadar kalınır) ya da evde.
Prostaglandin, rahim kaslarının kasılması suretiyle karın altında meydana gelen âdet sancısına benzer kramplara yol açarak kanamaya neden olur. Gebelik dokusu dışarı atılır.
Bundan 7 – 14 gün sonra yeniden gebelik testi ve ultrason muayenesi yapılır.

Hangi yöntemi seçeceğiniz, tamamen sizin kararınızdır. Genelde gebeliğe son verilirken veya bundan sonra bedensel veya psikolojik etkiler açısından çeşitli seçenekler arasında önemli farklılıklar bulunmamaktadır. Hiç bir şeye zorlanmanıza izin vermeyiniz.

pro:woman’da 30 yılı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle ve birinci sınıf tıbbi hizmet kalitesiyle gebeliğe son verme / kürtaj yapılmaktadır. Bu özel tecrübe birikimiyle size polikliniğimizde danışmanlık hizmeti verir ve bakarız.

Hizmetlerimiz
 • Uzman personel tarafından gebeliğe son verme öncesinde, esnasında ve sonrasında kesintisiz psikososyal ve psikolojik bakım
 • Psikolojik ve tıbbi hizmetlere hızlı, bürokratik olmayan erişim
 • Kısa randevu bekleme süreleri
 • Gündüz hastanede kalma imkanı
 • Yöntem seçim imkanı
 • Anonimlik
 • Hamileliğin deneyimli jinekologlarca sona erdirilmesi
 • Hamilelik sonra erdirildikten sonra doğum kontrolü ile ilgili tavsiye
 • Her kadın için korunmaya dair tavsiyeler
 • Talep üzerine psikolojik takip
 • 24 saat destek hattı
Karar serbestîsi!

Gebeliği sona erdirme/ kürtaj kararı, sadece kadının meselesidir.

Biz, kadınları, o anda içinde bulundukları yaşam koşullarında en doğru kararı vermeye yetkin ve sorumluluk sahibi görmekteyiz.
Ama kadınların işi her zaman kolay değil.
Toplumsal sınırlar, ahlâki dayatmalar ve katı tabular, “en doğru” kararı almalarına müdahale etmeye kalkışmaktadır.

 

Biz bu tür bir müdahaleyi kesinlikle reddetmekte ve kadınlara karar serbestîsinde destek vermekteyiz.

 

„Niçin“ sorusu bizde bir tabudur!

Kürtaja ilişkin soru ve cevaplar

Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra tekrar gebe kalınabilir mi?
Evet. Gebeliğin sona erdirilmesinin normalde doğurganlığınıza hiç bir etkisi yoktur. Bundan hemen sonra yeniden gebe kalabilirsiniz. Lütfen o nedenle uygun şekilde korunun.

 

Gebeliğin cerrahi yoldan sona erdirilmesi acı verir mi?
Normalde müdahale esnasında hiç bir şey hissetmezsiniz. Müdahaleden sonra âdet ağrılarına benzer şikâyetler ortaya çıkabilir.


Kürtaj ne kadar sürer?

Gebeliğin cerrahi yoldan sona erdirilmesi işlemi, 3-4 dakikadan fazla sürmez, poliklinikte toplam kalış süresi ise, 2 saati geçmez. Gebeliğin ilaçla sona erdirilmesinde poliklinikte yaklaşık 1 saat kalırsınız, tedavinin geri kalan kısmını evde geçirirsiniz.

 

Gebeliğin cerrahi yoldan sona erdirilmesinde narkoz ne kadar sürer?
Müdahale devam ettiği sürece, normalde 5-10 dakikayı geçmez.

 

Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra ilaç almak gerekir mi?
Normalde gerekmez. Gerekirse tedavinizi yapan jinekoloğunuz bu hususta sizinle konuşacaktır.

 

Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra tekrar ne zaman cinsel ilişkiye girilebilir?
Bunu izleyen muayeneden sonra, her şey yolunda ise, tekrar cinsel ilişkiye girebilirsiniz. Ama yeterli derecede korunun.

 

Ne kadar çabuk randevu alabilirim?
pro:woman’da bir kaç gün içerisinde, hatta bazen hemen ertesi gün için kürtaj randevusu alabilirsiniz.
24 saat yardım hattımız hizmetinizdedir.

 

Doğru hekimi nasıl bulabilirim?
Gebeliğin sona erdirilmesinde sağlık açısından istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasından mümkün olduğunca kaçınılması açısından sadece hekimin tecrübeli ve nitelikli olması önem taşır. Kürtaj yaptırmak istediğiniz hekimin veya kuruluşun tecrübesi hakkında bilgi alın veya tanıdıklarınıza/arkadaş çevrenize sorun. Önemli olan size gebeliğin sona erdirilmesinde dört farklı yöntemin sunulmasıdır ki, siz de bunlar arasında seçim yapabilesiniz.

 

Gebeliğin cerrahi yoldan sona erdirilmesi sırasında spiral takılabilir mi?
Evet, ama size en uygun korunma yöntemi hakkında önceden jinekoloğunuz veya danışmanlarımızla konuşmanızda fayda var.

 

Gebeliğin sona erdirilmesinden sonra doğum kontrol hapına ne zaman başlanabilir?
Tedaviden hemen sonra doğum kontrol hapına veya diğer hormonel korunma yöntemlerine başlayabilirsiniz, çünkü kürtajın yapıldığı gün ilk siklus günü olarak kabul edilir.

 

Gebeliğin sona erdirilmesinden kimin haberi olmalıdır?
Hiç kimsenin. Gebeliğin sona erdirilmesi kararı sadece size aittir. Yasal mevzuat uyarınca 14 yaşından itibaren her kadın, kürtaj yaptırma hakkına sahiptir. Bilgileriniz tamamen anonim kalacaktır.

 

„Post Aborsiyon Sendromu“ gerçekten var mı?
Hayır. Bilimsel araştırmalar, „Post Aborsiyon Sendromu“nun (kürtajdan sonra ortaya çıkan sağlıkla ilgili belirli sonuçlar) olmadığını göstermektedir. Yine araştırmalar, gebeliğin sona erdirilmesine bilinçli bir biçimde karar vermiş olan kadınlarda ruhsal sorun riskinin, gebeliği tercih eden kadınlardaki ile aynı olduğunu ortaya koymaktadır.